Omkostninger

Omkostningsstrukturen for Furesø Globale Kvalitetsaktier er simpel. Du betaler 1,15% p.a., og heraf tilfalder 1,00% Furesø Kapitalforvaltning i rådgiverhonorar. Resten tilfalder det administrationsselskab, som vi kommer til at indgå aftale med. Investerer du således 100.000 kroner, så vil du betale 1.150 kr. i løbende omkostninger. 

I henhold til FinansDanmarks hjemmeside er de løbende omkostninger for de største sammenlignelige produkter 1,55%. Furesø Globale Kvalitetsaktier bliver dermed 25% billigere. 

Du skal også være opmærksom på, at det koster maksimalt 0,20% af det handlede beløb, hver gang du handler investeringsforeningsbeviserne. Dette er en engangsomkostning, som afholdes for at dække administrationsudgifterne forbundet med at udstede/indløse investeringsforeningsbeviserne samt handelsomkostninger, når værdipapirerne købes eller sælges. Det er således ikke en omkostning, der tilfalder Furesø Kapitalforvaltning.  

Der er ingen resultafhængige gebyrer.