Investeringsfilosofi- og proces

Her kan du læse eller se en video om investeringsfilosofien – og processen bag Furesø Globale Kvalitetsaktier

Investeringsfilosofi

Furesø Globale Kvalitetsaktier er en aktiv forvaltet investeringsforening med 20-30 selskaber i porteføljen.

”Vi vil investere i selskaber af høj kvalitet, med gode strukturelle vækstmuligheder og til en attraktiv værdiansættelse”

Hvorfor er kvalitetsselskaber med gode vækstmuligheder attraktive?

Vi vil vi opnå et højere afkast end aktiemarkedet ved at:

Investeringsproces

Investeringsprocessen for Furesø Globale Kvalitetsaktier er simpel men omfangsrig, når den udøves. Investeringsuniverset er defineret og opdateres ud fra selskabernes rentabilitet, vækst samt en kvalitativ vurdering. 

Herunder kan du se, hvordan investeringsuniverset adskiller sig fra det generelle aktiemarked. Rentabiliteten og omsætningsvæksten er højere, og den finansielle risiko er lavere. Værdiansættelsen, her målt på price-earnings, er også højere, og baggrunden herfor er naturligvis, at selskabernes kvalitet og vækst er bedre.

Afkastet for selskaberne i universet har over de sidste 5 år været 9% p.a. mod 6% for median selskabet på verdensmarkedet.  Selskaberne i investeringsuniverset er også større end median selskabet i verdensmarkedet. Det er dog ikke en målsætning i sig selv. Det er ud fra dette investeringsunivers, at vi finder idéerne til den endelige portefølje.

 

Den vigtigste del af vores investeringsproces er den fundamentale analyseproces, der er beskrevet i dybere detalje herunder. Den fundamentale analyseproces er der, hvor vi lægger størstedelen af vores tid. Porteføljen konstrueres ved at diversificere risikoen på antallet af selskaber, sektorer, geografi og typer af forretningsmodeller. Porteføljen og selskaberne overvåges kontinuerligt, hvor den vigtigste overvågning er en frekvent opfølgning på den initiale investeringscase og den fundamentale værdi af selskaberne, bl.a. gennem analyse af kvartals – og årsregnskaber.

Herunder kan du se de fem elementer af vores fundamentale analyseproces, når vi vurderer et nyt selskab til porteføljen

Er selskabets kvalitet høj nok til at opretholde eller øge rentabiliteten?

Kan selskabet fortsætte eller accelerere sin vækst?

Er selskabets risikoprofil acceptabel?

Er værdiansættelsen attraktiv?

Passer selskabet ind i porteføljen?

Introduktion til investeringsfilosofi og proces

I denne video får du en introduktion til investeringsfilosofien og processen for Furesø Globale Kvalitetsaktier. Videoen er optaget i 2023 og indeholder:

  • Gennemgang af investeringsfilosofi
  • Gennemgang af den fundamentale analyseproces
  • Hvordan kunne et selskab til porteføljen se ud?
 
Du kan læse mere om de vækstmarkeder og den type af selskaber, som vi investerer i her
Du kan se den fulde præsentation af Furesø Globale Kvalitetsaktier her
Afspil video