I den kommende investeringsforening, Furesø Globale Kvalitetsaktier, investerer vi i kvalitetsselskaber indenfor seks udvalgte markeder, hvor vi vurderer, at de langsigtede vækstmuligheder er gode og gerne strukturelle. En af markederne har vi navngivet Energi Transition.

Forsyningssektoren udgør 3% af det globale aktiemarked og ved første øjekast burde sektoren være en oplagt del af investeringsuniverset indenfor markedet Energi Transition. Med udgangspunkt i Ørsted og en række generelle betragtninger omkring forsyningssektoren har vi i det vedhæftede notat forsøgt at anskueliggøre, hvorfor vi er skeptiske overfor at inkludere forsyningsselskaber i vores investeringsunivers og portefølje. Du kan også læse vores skriv på dette link.

https://furesoekapital.dk/wp-content/uploads/Hvilken-vej-skal-Oersted-gaa-og-hvor-findes-kvalitetsselskaber-i-energiomstillingen.pdf

De væsentligste konklusioner er:

  • Ørsteds kapitalbehov er omkring 30-35mia. DKK over de næste par år.
  • Ørsted har en række muligheder for at tilvejebringe kapitalen. Reducere udbytte, udstede nye aktier, accelerere frasalg af eksisterende vindmølleparker, reducere investeringerne, øge driftens rentabilitet, udstede mere hybridgæld og udnytte skatterabatter.
  • Man er kun aktionær i Ørsted hvis man tror på boniteten i de fremtidige projekter og den langsigtede vækst forbundet med energitransitionen. Derfor bør Ørsteds reviderede strategiplan prioritere rentabilitet og en fortsat fornuftig vækstrate i investeringer og indtjening, som kan forenes med et revideret kapitalberedskab.
  • En udbyttereduktion eller kapitaludvidelse er glemt om et par år. Men det tager lang tid og få slettet ”straffeattesten” hvis investeringscasens DNA misforvaltes.
  • Forsyningssektoren har leveret 3-4pp dårligere afkast end markedet over de seneste 5-10år og det risikojusterede afkast er også dårligere. Sektoren lider af lave (regulerede) afkast på den investerede kapital og lav vækst.
  • Selvom sektoren kan anvendes som en defensiv byggeklods i en portefølje, så mener vi der er andre måder at få en mere attraktiv eksponering til energitransitionen.
  • Vi nævner blandt andet selskaber som amerikanske Trane Technologies og franske Schneider Electric.